Network analysis of 1343 patients, non-responders had a stronger link between compulsions-distress (item 8, plåga i samband med tvångshandlingar) and compulsions-control (item 10, förmåga att behärska tvångshandlingar) p = 0.002. There was also a stronger link between item 8 and compulsions-interference (item 7, tvångshandlingarnas hindrande inverkan) p = 0.049.


References