• Rating: 3/5

Key takeaways

  • Jag kunde ibland störa mig på språket, att det var otroligt vardagligt utan att ha någon riktning
  • Senare delen av boken uppskattade jag mer, när hon reflekterade över hur relationerna hade varit och hennes roll i att provocera fram vissa reaktioner.