• Rating: 4/5

Key takeaways

  • Språket är underbart, Ekman kan verkligen fånga dialekten och de outtalade sakerna som ändå väger tungt.