Hoge2022 - Mindfulness-Based Stress Reduction vs Escitalopram for the Treatment of Adults With Anxiety Disorders, A Randomized Clinical Trial

 • Type:#article
 • Date read: 2022-11-10
 • Subject:
 • Bibtex: @hoge2022
 • Bibliography: Hoge, E. A., Bui, E., Mete, M., Dutton, M. A., Baker, A. W., & Simon, N. M. (2022). Mindfulness-Based Stress Reduction vs Escitalopram for the Treatment of Adults With Anxiety Disorders: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.3679

Example citation

Key takeaways

 • Mindfulness (MBSR) mot escitalopram, n = 276
 • Non-inferiority design, -0.5 points on the CGI-S
  • Dom trixade lite med den pga pandemin men det ser inte ut att ha varit något fuffens
 • Long-term follow-up beyond 24 weeks lacking.
 • Results:
  • MBSR 4.44 at pre, SSRI 4.51 at pre
  • 8-week difference was -0.07 (-0.38 to 0.23), non-inferior
 • Saknar diagnos-specifika utfallsmåtten
 • Blindade bedömare
 • Per-protocol primary (6 av 9 MBSR sessions, 6 veckor SSRI)
  • 75% var per-protocol i MBSR
  • 76% i SSRI
  • vid 12w höll 49% fortfarande på med MBSR, 28% vid 24-week.
  • 12w SSRI 78%, 24w SSRI 52%
 • MBSR är en extra-allt behandling
  • 8 veckor 2.5h gruppbehandling
  • 1 heldags-retreat
  • 45min mindfulness hemma dagligen
 • Statistiken
  • Ser bra ut, missing data imputation gjort enligt konstens alla regler

Sammanfattning

Det är en väldesignad studie för den aktuella jämförelsen: ett högkvalitativt MBSR-protokoll jämfört med ett vanligt SSRI-läkemedel. Däremot tycker jag inte den är övertygande när vi ska fatta beslut om vad som ska erbjudas i vården. Det finns andra interventioner, t.ex. KBT, för dessa tillstånd som troligtvis kan uppnå samma eller bättre effekter och som kräver mindre användning av resurser.

Författarna har inte rapporterat flera av de utfallsmått som var specificerade innan studien började. Bland annat saknas självrapporteringar och flera skattningar som mäter nöjdhet med behandling och sömn.

Styrkor

 • Stort sample, ser ut att vara representativt också
 • Aktiv jämförelsegrupp (medicinering)
 • Bra procedurer för bedömning och utvärdering av behandlingarna
 • MBSR enligt ett väldefinierat protokoll
  • MEN, det är extra allt med 27 timmars behandling.
  • 2.5h gruppträffar + en heldags-retreat

Svagheter

 • Ej kontrollerat för ospecifika effekter som uppmärksamhet från kliniker, aktivt arbete med en behandling
 • CGI-S perfekt när du vill grumla till vattnet för non-inferiority
  • Vi saknar diagnosspecifika utfall som är beskrivna i för-registrering och statistik-plan. Ser inte heller att de nämner hur dessa ska rapporteras
 • Saknar långtidsuppföljning, men vi ser indikationer på att MBSR eventuellt tappar effekt snabbt med bara 49% som använde det vid 12v och 28% vid 24v
 • 25% som inte fullföljde MBSR-behandlingen, det är relativt högt jämfört med KBT-behandlingar